Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2007

1-7 Νοεμβρίου : Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2007

Η εικόνα “http://www.planebuzz.com/Picasso-breastfeeding.gif” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

Ο μητρικός θηλασμός, που πρέπει να ξεκινάει την 1η ώρα μετά τη γέννηση του νεογνού μπορεί να μειώσει σημαντικά τη βρεφική θνησιμότητα και να σώσει 1,3 εκατομμύρια ζωές κάτω των 5 ετών κάθε χρόνο, αν τα παιδιά τρέφονταν μέχρι την ηλικία των 6 μηνών αποκλειστικά με μητρικό γάλα.


Η εικόνα “http://www.therightbrain.co.uk/images/breastfeeding.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

Φάκελος τής UNICEF για την εβδομάδα μητρικού θηλασμού εδώ