Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

H Eλλάδα έχει ήλιο, αέρα...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε στις 17 - 10 - 2007 διαδικασία για παράβαση κατά του Βελγίου, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας, επειδή δεν κοινοποίησαν το εθνικό τους πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, όπως όφειλαν σύμφωνα με την οδηγία τού 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Τα σχέδια δράσης αφορούν τις εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% μέχρι το τέλος του 2016, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με μία σειρά άλλων διατάξεων της οδηγίας. Μακροπρόθεσμα, η Οδηγία αυτή θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διάθεσης της ενέργειας στην αγορά, οδηγώντας σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εικόνα “http://www.evonymos.org/files1/146fotismos_aithria2.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.
Μόλις μια εβδομάδα πριν, στις 9 - 10 - 2007 η Greenpeace δημοσίευσε έκθεση με θέμα "Κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια". Η οργάνωση κατέθεσε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν, καταρχήν στον δημόσιο τομέα, ο οποίος οφείλει να διαδραματίσει "υποδειγματικό ρόλο" έτσι ώστε να επιτευχθούν ο εξορθολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης και η εξοικονόμηση ενέργειας στον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας που δεν είναι άλλος από τα κτήρια. Στην πρόταση τής Greenpeace, οι ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας, αφού η τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται μειωμένες απώλειες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, απώλειες που αγγίζουν το 10% περίπου στη χώρα μας.

Ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, και τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαία η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με απλές μεθόδους και τεχνικές και κυρίως με τον κατάλληλο σχεδιασμό των κτιρίων, που υπακούει στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπου μπορεί να ενσωματωθούν συστήματα και τεχνολογίες για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της φυσικής ενέργειας
Η εικόνα “http://www.evonymos.org/files1/145HOLISTIC%20HOUSE.bmp” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.
Ενδεικτικά επισημαίνεται πως αν ο οικοδομικός κανονισμός στην Ελλάδα ήταν το ίδιο αυστηρός με της Δανίας, γεγονός που ουσιαστικά επιδιώκει η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα νέα κτίρια θα κατανάλωναν μόνο τη μισή ενέργεια για τις ανάγκες θέρμανσης.

Η εικόνα “http://www.evonymos.org/files1/146anemistiras%20orofis.bmp” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.Παραδείγματα οικολογικής σήμανσης από αναγνωρισμένους φορείς είναι:
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων της Greenpeace βρίσκεται εδώ