Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008

Όταν ο ουρανός δεν είναι καθαρός

Yann Tiersen
sur le fil