Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Vanità di vanità- Ματαιότης Ματαιοτήτων