Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Η μνήμη του χρόνου, the corners of my mind

Πού πάει το παρόν, όταν γίνεται παρελθόν και πού είναι το παρελθόν? 
Wittgenstein

http://www.vivre-a-chalon.com/files/attachedfiles/memoire_19282x1.jpg

Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον χρόνο με δυο τρόπους, γραμμικά και κυκλικά, και οι δυο εμπεριέχονται στην ανθρώπινη εμπειρία. Γραμμική είναι η πορεία της ζωής από τη γέννηση ως τον θάνατο. Κυκλική η εναλλαγή της μέρας, της νύχτας και των εποχών...


what's too painful to remember
we simply choose to forget