Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Ένιωθα το χρόνο να φεύγει


Ένιωθα το χρόνο να φεύγει
Πάνω απ' τα πράγματα
Ξαφνικά έτσι
Όπως στεγνώνει κάτι το υγρό
Ξαφνικά έτσι ο χρόνος έφευγε
Τα πράγματα μέναν γυμνά πανάρχαια
Στεγνά όρθια και αμίλητα

(Τα κοίταζα τα ένιωθα
Πάντοτε έτσι)

Τραϊανός Αλέξης
Φύλακας ερειπίων
Πλέθρον, 1991