Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

A vivir una cultura diferente

Mercedes Sosa, η φωνή της σιωπηλής πλειοψηφίας