Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Pavarotti and Friends - Bryan Adams στοχευμένα